head
Įvadinis  :  Įranga  :  Atlikėjai  :  Nuotraukos  Nuorodos  :  Email
 

Įrašo eiga

Prieš įrašus pageidautina, kad atlikėjas savo repeticijų kambaryje su vienu mikrofonu į kasetę įrašytų savo dainų demonstracines versijas ir duotų pasiklausyti studijos inžinieriui. Tai labai palengvins darbą, nes jau prieš pradedant įrašus bus žinomas dainų pobūdis.

GYVŲ BUGNŲ ĮRAŠYMAS:

 1. Būgninkas nurodytoje studijos vietoje patogiai išdėsto būgnų komplektą ir pagroja keletą ritmų, kad būtų galima įvertinti jo grojimo stilių ir lygį. Nuo to priklausys kaip bus statomi mikrofonai. Paprastai laikomasi principo garsinti kiekvieną būgną iš arti.

 2. Būgninikui grojant, pastatomi ir suderinami 2 mikrofonai virš viso komplekto (overhead). Išbandoma keletas konfigūracijų.

 3. Miksuojant signalą su overhead, parenkama bosinio būgno mikrofono padėtis.

 4. Miksuojant signalą su overhead, parenkamos 1 arba 2  solinio būgno mikrofonų padėtys (iš viršaus ir apačios).

 5. Miksuojant signalą su overhead, parenkamos tomų mikrofonų padėtis.
 6. Kartais pastatomi 1 ar 2 papildomi kambario (room) arba lėkščių (cymbals) mikrofonai.
 7. Prijungiami akompanuojantys instrumentai, jei reikia ir vokalas.

 8. Būgininkui ir akompanuojantiems muzikantams duodamos ausinės ir jose suderinamas būgninkui tinkamas akompanimento miksas. Jei reikia, į ausines paduodamas metronomo signalas ir reverberacijos bei užlaikymo (delay) efektai.

 9. Galutinai pakoreguojami mikrofonų signalų lygiai, suderinami dinamikos kontrolės prietaisai (kompresoriai ir limiteriai) ir ekvalaizeriai,  atliekama bei perklausoma keletas kontrolinių įrašų ir pirmyn.

GITARŲ ĮRAŠYMAS:

 1. Gitaros paprastai įrašinėjamos jau įrašius mušamuosius, t.y. gitaristas per ausines klausosi įrašo ir "užgroja ant viršaus". Deja studija turi labai ribotas galimybes būgnus ir gitaras įrašinėti vienu metu. Nors sakoma, kad įrašinėjant vienu metu neprarandamas ryšys tarp muzikantų ir įrašas būna gyvesnis, tačiau patirtis rodo, kad įrašinėjant vienu metu neprofesionalūs muzikantai padaro žymiai daugiau grojimo klaidų.

 2. Bosinė gitara dažniausiai rašoma jungiant tiesiai į lempinį pradinį stiprintuvą/diboksą   (į liniją). Skambesiui pakoreguoti kartais prijungiamas gitarinis procesorius arba ekvalaizeris. Jei muzikantas turi savo kubą, signalas į liniją prijungiamas iš kubo pradinio stiprintuvo išėjimo. Kartais lygiagrečiai su linija, kubas įgarsinamas ir su mikrofonu, šiuo atveju bosinė gitara įrašoma į 2 takus ir suvedimo inžinierius turi atsižvelgti į galimą laikinį šių takų nesuderinamumą. Dažnai studijose naudojami įvairūs triukai, kaip pavyzdžiui, papildomas mikrofonas pastatomas prie pat elektrinės bosinės gitaros stygų.

 3. Elektrinės gitaros paprastai įrašomos 1 ar 2 mikrofonais nuo gitarino kubo. Naudojami visokie mikrofonų išdėstymo būdai, kartais mikrofonas statomas ir toli nuo kubo (ambience) ir už kubo. Mikrofonų padėtys atrandamos statant juos įvairiose vietose ir klausantis jų signalo per ausines. Kartais naudojami gitariniai procesoriai, kurie  modeliuoja įvairių gitarinių stiprintuvų (amp) ir kolonėlių (kabinetų) skambesį, tai leidžia eliminuoti patalpos akustikos trūkumus, tačiau priduoda skambesiui dirbtinumo. Būna kad įrašomas neapdirbtas (clean) gitaros signalas, o reikalingi efektai (distortion, overdrive, wah ir pan.) uždedami suvedimo metu. Tokiu atveju, kad įrašant nenukentėtų grojimo technika, dalis "clean" gitaros signalo atšakojama ir į ausines paduodama perleidžiant per "fuzą" ar kitą efektą.  

KITŲ INSRUMENTŲ ĮRAŠYMAS:

 1. Akustiniai instrumentai įrašomi vienu ar keliais mikrofonais, parenkant jiems padėtis, kuriose instrumentas skamba geriausiai. Kadangi jau sukaupta nemažai patirties ir parašyta nemažai literatūros, tai pradinės mikrofonų padėtys dažnai būna žinomos, belieka tik jas šiek tiek pakoreguoti.

 2. Elektriniai klavišiniai ar ritmo mašinos yra jungiami į liniją per diboksą,  o jei jie turi MIDI išėjimą, tai jų partijos įrašomos ir į sekvenserio MIDI takus, kad vėliau jas būtų galima koreguoti ir prijungus semplerius arba virtualius instrumentus automatiškai sugroti kitais garsais.

VOKALŲ ĮRAŠYMAS:

 1. Vokalams įrašinėti naudojamas didelės diafragmos kondensatorinis mikrofonas, lempinis pradinis stiprintuvas (preamp), lempinis kompresorius ir pop filtras, kuris tuo pačiu tarnauja ir minimalaus burnos atstumo nuo mikrofono kontrolei.  Atsižvelgus į dinaminį balso diapazoną, kompresoriaus suveikimo slenkstis nustatomas tik patiems stipriausiems garsams. Labai dinamiškiems vokalams įrašo metu išėjimo signalo lygis gali būti reguliuojamas preampo "output" reguliatorium arba mikšerinio pulto slankikliu (fader).

 2. Kadangi paprastai vokalas įrašomas, jau įrašius kitus instrumentus, tai svarbu, kad vokalistas ausinėse gerai girdėtų save ir pritariančią muziką. Paprastai į ausines paduodama šiek tiek vokalo reverberacijos bei aido efektų, kad vokalistas jaustūsi apsuptas garso ir būtų lengviau dainuoti.

SUVEDIMAS IR PREMASTERIO PARUOŠIMAS:

 1. Suvedimas (mixing), deja, retai kada gali išgelbėti blogai aliktą arba blogai įrašytą dainą. Tačiau gerai sugrotą ir įrašytą dainą suvedimas gali padaryti kur kas labiau  malonesnę klausymui. Todėl atėjęs į studiją atlikėjas turi būti jau "susigyvenęs" su savo dainomis, o inžinierius turi greitai perprasti visas tų dainų atlikimo ypatybes. Ir tikrai negalima palikti atlikimo ar įrašo klaidų, tikintis, kad viskas bus ištaisyta per suvedimą.

 2. Suvedimas įtraukia instrumentų lygių, dažnių, dinamikos, panoramos bei visokių efektų suderinimą ir yra gana ilgas, kruopštus ir nemažai techninių žinių reikalaujantis darbas. Geriausia, kad pradinį, labiau techninio pobūdžio, suvedimą atliktų inžinierius, o vėliau kartu su muzikantais (ir prodiuseriu, jei toks yra) būtų suderinamas bendras dainos skambesys.

 3. Atlikus suvedimą, kiekviena daina suvedama į vieną failą ir atliekamas premasterio paruošimas. Jei suvedimas atliktas gerai, tai premasterio paruošimui labai nedaug ko ir tereikia, tačiau beveik visada reikalinga bendra visos dainos dažninė korekcija, dinamikos ir stereo panoramos derinimas, efektų pridėjimas, triukšmų valymas, bendras garsumo iškėlimas, dainų tarpusavio garsumo sulyginimas, dainų pradžių,  pabaigų, eiliškumo ir tarpų sutvarkymas. Šiais darbais užsiima masteringo inžinierius.

 4. Suvedimui ir premasterio paruošimui yra labai svarbu kokius monitorius naudoja inžinierius ir ar sutvarkyta jo darbo kambario akustika.

Įvadinis  :  Įranga  :  Atlikėjai  :  Nuotraukos  Nuorodos  :  Email
foot